සඳ කුමරැ

3
6230

මම හිරැණි ගුණතිලක.මගේ ගම අනුරාධපුරේ.අපේ අම්මගෙයි තාත්තගෙයි දෙන්නගෙම ඇස් පේන්නැ.මට ඉන්වා නංගියකුයි මල්ලියෙකුයි.අපිට උගන්නන්න තාත්තා හුගක් දුක් වින්දා.ඒයා සැරයටියෙන් ගිහිං ගෙවල් ගානේ හඳුන්කරැ,පහන්තිර විකුන්නා.අපේ පුංචි ගේ වටේට වගා කරා.ඉස්කොලේ ඇරිලා ආපු ගමන් අපි තුන්දේනාම ඒවගාවට සාත්තුකරා.එළවළු හැදුනම හන්දියේ එළවළු කෙඩේට දිලා අපි සල්ලි ගත්තා.මම a/l කරේ art වලින් campus යන්න ලකුණු මදි උනාම මට වඩා දුක් උනේ තාත්තා.එත් එක අතකට ඒක හොඳයි කව්ද ඒවට වියදම් කරන්න ඉන්නේ.මට ඕන උනේ චුටිටයි,පොඩිටයිටයි උගන්න්න.අම්මවයි

අද කතාව කොහොමද ?
+1
4
+1
3
+1
4
+1
2
+1
1
+1
0
+1
4

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here