සිරකාර ආදරය – 04 කොටස

3
💘 සිරකාර ආදරය 💘✍️ මේධී භාෂිනී04 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ හවස 06 ට☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සිරකාර ආදරය 04✩───── ❁🖤❤️🖤❁ ─────✩කතාව අපැහැදිලි අයට...

LIFESTYLE

TECHNOLOGY

LATEST NEWS

දේවතාවී – 03 කොටස

603
දේවතාවී       03 වන කොටස  ◈ ━━━━━━━ ⸙ - ⸙ ━━━━━━━ ◈   දවසක් හැර...

දේවතාවී – 02 කොටස

21
දේවතාවී       02 වන කොටස  ◈ ━━━━━━━ ⸙ - ⸙ ━━━━━━━ ◈   දවසක් හැර...

දේවතාවී – 01 කොටස

53
දේවතාවී       01 වන කොටස  ◈ ━━━━━━━ ⸙ - ⸙ ━━━━━━━ ◈   දවසක් හැර...

STAY CONNECTED

234,712FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

POPULAR ARTICLES

මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 15 කොටස

31
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා15 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆" වැඩේ නම් ඉවරයි සයුමී.. මොකද ඔයා...

සිරකාර ආදරය – 13 කොටස

34
💘 සිරකාර ආදරය 💘✍️ මේධී භාෂිනී13 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ හවස 06 ට☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියක් එක් දිගට තවත් මිහාදි නිවාඩු දැමුවේ...

මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 16 කොටස

69
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා16 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆යුමී... 💛💛💛ඉරිසියයි මට දන්නවද නුඹකූනිච්චි මං ආදරෙයි...

LATEST REVIEWS

කෙටි කතාවක් – නුඹ මට හීනයක්

32
තවත් ලස්සනම ලස්සනකෙටි කතාවක්...┏━━━━━°❀•°:🎀 - 🎀:°•❀°━━━━━┓නුඹ මට හීනයක්පේජ් එකට ලයික් එකක් දාල කියවන්න පටන් ගන්න හොදද 😉අපූර්ව තමුසෙ ගිහින් බලාගන්නවා තමුසෙ හරියටම...
අද කතාව කොහොමද ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
error: ALL CONTENT ARE PROTECTED