මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 54 කොටස

165
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා54 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆යුමීවත් ඇදගෙන කේෂ් දුවලා ගියේ කවුන්ටර් එක...

LIFESTYLE

TECHNOLOGY

LATEST NEWS

දේවතාවී – 03 කොටස

3345
දේවතාවී       03 වන කොටස  ◈ ━━━━━━━ ⸙ - ⸙ ━━━━━━━ ◈   දවසක් හැර...

දේවතාවී – 02 කොටස

865
දේවතාවී       02 වන කොටස  ◈ ━━━━━━━ ⸙ - ⸙ ━━━━━━━ ◈   දවසක් හැර...

දේවතාවී – 01 කොටස

1465
දේවතාවී       01 වන කොටස  ◈ ━━━━━━━ ⸙ - ⸙ ━━━━━━━ ◈   දවසක් හැර...

STAY CONNECTED

234,712FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

POPULAR ARTICLES

මගේ දෙවනි මනමාලයා ඔහුයි – 59 කොටස

11441
❤️❤️ මගේ දෙවනී මනාලයා ඔහුයි..❤️❤️✍️ දවිත්‍රි ඉසංකා59 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ උදේ 08☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆" මහත්තයෝ මනුජ මහත්තයට වැඩක් වැටුනා කියලා...

සිරකාර ආදරය – අවසාන කොටස

1662
💘 සිරකාර ආදරය 💘✍️ මේධී භාෂිනීඅවසානය....☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සතියේ දින පහේ හවස 06 ට☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆සිරකාර ආදරය අවසානය✩───── ❁🖤❤️🖤❁ ─────✩දෑසට නැගි කදුලු පිහිදා...

කෙටි කතාවක් – අම්මා

758
තවත් ලස්සනම ලස්සනකෙටි කතාවක්...┏━━━━━°❀•°:🎀 - 🎀:°•❀°━━━━━┓අම්මා"සුද්දී සුද්දී...නැගිටපං හයයි වෙලාව...?"වේලාව උදෑසන හය වෙන්නත් තව විනාඩි දහයක් ඉතිරිව ඇත.කුසුමා තම එකම දියණිය උදාගිර සැරසෙන්නටත්...

LATEST REVIEWS

සිරකාර ආදරය – 02 කොටස

844
💘 සිරකාර ආදරය 💘✍️ මේධී භාෂිනී 02 කොටස☆━━━━━━━━ - ━━━━━━━☆ සතියේ දින පහේ හවස...
අද කතාව කොහොමද ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
error: ALL CONTENT ARE PROTECTED